Pierwsza polska książka o światopoglądzie informatycznym

Witold Marciszewski i Paweł Stacewicz:  Umysł – komputer – świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia. 
Stron – z indeksem  imiennym ,  rzeczowym  i bibliografią – 314  (format  B5). Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011.  Seria “Informatyka i Filozofia”.

Na wstępie parę refleksji nad ideą światopoglądu, która skłoniły autorów do przedsięwzięcia dość  nietypowego,  nie mającego precedensów w polskim piśmiennictwie, czy to filozoficznym czy informatycznym.

Czym jest  światopogląd? Jest to pogląd na świat jako całość. Zorientowany on jest, by tak rzec,  medytacyjnie na próby  uchwycenia  struktury i sensu rzeczywistości, podobnie jak filozofia. Ale  także praktycznie – na sztukę rozwiązywania problemów,  podobnie jak mądrość życiowa.

A czym jest informatyka?  To także nauka o rozwiązywaniu problemów. Choć ograniczona do zagadnień obliczeniowych, tych  na miarę możliwości komputera,  nadspodziewanie  wiele ma kwestii wspólnych ze światopoglądowym problemem rozwiązywania problemów.  Osobliwością informatyki jest to, że prócz działu o możliwościach  komputera zawiera  nie mniej ważny dział o jego  niemożliwościach  czyli granicach mocy obliczeniowej.   Nasza cywilizacja  na dobre i na złe połączyła swój los z losem komputerów przez to, że życie człowieka, podobnie jak “życie” komputera polega na rozwiązywaniu problemów. Coraz ściślejsza jest między nimi na tym polu   współpraca, a przez to coraz większa jest potrzeba rozumienia, co do niej potrafi wnieść, a czego nie potrafi, każda ze stron.

Trzeba w tym celu studiów nad potencjałem poznawczym  ludzkiego umysłu i jego relacją do potencjału maszyn obliczeniowych. Takim studium jest pierwsza część książki pióra Pawła Stacewicza pt. Informatyczna  inżynieria umysłu, gdzie podejmuje się takie pytania (wymieniam przykładowo), jak: Czy istnieje sztuczna inteligencja? Czy komputer przypomina mózg? Czy roboty przyszłości będą ewoluować? Czy umysł jest liczbą?

Część druga, autorstwa Witolda Marciszewskiego, zakładając u Czytelnika wiedzę o komputerach i umyśle nabytą w części pierwszej, podejmuje tę tematykę w szerokim kontekście  historycznym i społecznym pt.  Światopogląd ery informatycznej.  Do części pierwszej nawiązuje pierwszy esej drugiej: Zagadka umysłu  w centrum światopoglądu informatycznego.

Następujące wybrane eseje  oraz spis treści są dostępne “on line” jako próbka do  “degustacji” w wirtualnym miejscu spotkań  dyskusyjnych “Cafe Aleph”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Światopogląd informatyczny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *